Kod źródłowy
Oprogramowanie napędzające Flashpointa jest darmowe i otwartoźródłowe z pominięciem większości wspieranych wtyczek/technologii przeglądarkowych (nie mamy na to większego wpływu). Aplikacje i narzędzia opracowane przez społeczność projektu można znaleźć na stronie GitHub zespołu.
Oprogramowanie stworzone przez społeczność Flashpointa
Następujące oprogramowanie jest dostępne na licencji MIT:
Zewnętrzne oprogramowanie wykorzystywane przez Flashpoint
Następujące otwarte oprogramowanie nie zostało stworzone przez nas, ale jest zawarte w pakiecie oprogramowania Flashpointa: