Discord
Prosím přečtěte si pravidla před připojením k našemu Discord serveru (můžete se také na ně kouknout v #rules-and-faq, jakmile budete uvnitř):
 1. Dodržujte Discord pravidla a k tomu i ta naše: https://discordapp.com/terms / https://discordapp.com/guidelines.
 2. Respektujte ostatní. Nebuďte bigotní, nepodněcujte problémy, nechovejte se protivně, opakovaně nezmiňujte uživatele/role, nebo neposílejte přímé zprávy členům serveru (včetně personálu) bez svolení.
 3. Ponechte témata v jejich určených kanálech. Pokud si nejste plně jisti účelem kanálu, vždy si přečtěte popis. Pokud vás zaměstnanec požádá o přesun konverzace, udělejte to prosím.
 4. Distribuce obsahu, který se v současné době prodává nebo o který se žádá, aby byl odstraněn z Flashpointu není povolena.
 5. Nikdy neposílejte e-maily týkající se Flashpointu bez souhlasu personálu, ať už si myslíte, že jsou jakkoli dobré. Nikdo nechce, aby jeho šance na kontaktování vývojáře přišla nazmar, proto chceme zajistit, aby se to nestalo.
 6. Propagace vašich nebo přidružených stran prostřednictvím Discord pozvánek, YouTube odkazů, peněžitého podnikání nebo podobných aktivit je zakázaná, pokud není v kontextu Flashpoint nebo digitálního archivu.
 7. Erotický obsah a diskuse musí být uchovány v #nsfw-lounge (samotná existence kanálu by měla vysvětlit více než dost).
 8. Politické konverzace nemají na tomto serveru místo. Provádějte je někde jinde nebo vůbec.
 9. Politically charged or religious discussions have no place here. Take it somewhere else.
 10. Discussion regarding the archival of content depicting hate speech, politics, and religion is exempt from rules 2 and 8.
 11. If you see something against the rules or something that makes you feel unsafe, let staff know via role mention or private DM.
Přečetl/a jsem si pravidla a chci se připojit k serveru!